Share this product on social media!

Party Trays C (4-6)

Shrimp Tempura Maki (8pcs), Atlantic Maki (8pcs), Spicy Salmon Maki (8pcs), California Maki (8pcs), Vegetable Maki (8pcs), Dragon Roll (8pcs).
**No Substitutions